ĐÁNG PHẠM

Tác giả Đáng Phạm

Mình là một người yêu thích kinh doanh, tâm linh, chăm sóc sức khỏe Thân – Tâm – Trí. Mình luôn tìm tòi những kiến thức và trải nghiệm những sản phẩm mới về sức khỏe từ đó mong muốn chia sẻ với các bạn về những gì mình đã học hỏi và trải nghiệm được. Vì mình luôn tâm niệm rằng: Chỉ có những điều tốt đẹp mới tạo nên một cuộc sống tốt đẹp