GÓC NHÌN VĨ MÔ VỀ MẬT ONG

tầm nhìn vĩ mô mật ong lượng tử

KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

  • Tổng dân số Việt Nam khoảng 100 triệu dân
  •  Thành thị chiếm 40%
  • 10% (10 triệu người) có tài sản 4,1 tỉ/người (tầng lớp trung lưu trở lên)

=> Tiềm năng Đối tượng khách hàng của Mật Ong Lượng Tử

TIỀM NĂNG VỀ NGUỒN CUNG VÀ THỊ TRƯỜNG

  • 64 ngàn tấn/năm tính tới năm 2021 trong đó xuất khẩu 54 ngàn tấn còn lại 10 ngàn tấn chưa kể số lượng mật ong nuôi tự phát ở Việt Nam không được thống kê tính khoảng 10 ngàn tấn. Tổng tiêu thụ nội địa sẽ rơi vào khoảng 20 ngàn tấn/năm. Nếu chiếm được 1% thị phần tức 200 tấn/năm (với sản phẩm mới và độc đáo như Mật Ong Lượng Tử hoàn toàn khả thi. Lợi nhuận dòng chỉ cần 100k/kg (thực tế rơi vào tầm 200k/kg) thì tính ra 1 năm lợi nhuận của chúng ta sẽ là 20 tỉ/năm.
  • Sau 5 năm tăng ít nhất 1.5 lần (tức đạt 90 ngàn – 100 ngàn tấn) => Thị trường mở rộng
  • Đề án phát triển Mắc Ca tiến tới đạt 300 ngàn hecta cây. Mật thu được từ cây Mắc ca cao gấp 3 lần cây cà phê => Tiềm năng về nguồn nguyên liệu
tiềm năng mật ong

MẬT ONG LƯỢNG TỬ EZ VÀ 10 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SẢN PHẨM KINH DOANH

Đối với 1 sản phẩm chúng ta chỉ cần đạt tới 7/10 là hoàn toàn có thể lựa chọn kinh doanh để thành công. Nhưng nếu có một sản phẩm đạt tới 10/10 thì tại sao chúng ta lại không lựa chọn?

đại lý mật ong lượng tử

ĐỪNG LO! TÔI SẼ GIÚP BẠN